Contacteer ons

ICL

U kunt bij ons terecht voor een implantatie van een ICL. De ICL is een hoogtechnologische implantlens die wordt ingeplant achter het regenboogvlies en vormt als het ware een koepeltje voor de eigen lens. Bij deze techniek wordt niets verwijderd (in tegenstelling tot een lasik-behandeling, waar een deeltje van het hoornvlies wordt verwijderd). De lens is absoluut onzichtbaar.

Voor wie is de implantatie van multifocale lenzen geschikt?

De implantatie van een ICL biedt de mogelijkheid van een correctieve ingreep voor patiënten met lichte tot ernstige myopie (bijziendheid), lichte tot ernstige verziendheid en astigmatisme. Het biedt een doeltreffende en veilige oplossing voor patiënten die niet voldoen aan de vereisten om in aanmerking te komen voor LASIK of SMILE behandeling, omdat de benodigde correctie te hoog is of omdat ze een dun hoornvlies hebben.   

De implantatie van een ICL is mogelijk indien:     

 • U bent tussen 21 en 60 jaar oud.
 • U bent bijziend met lichte tot ernstige myopie (-0,5 D tot -20 D)
 • U bent verziend met lichte tot ernstige hyperopie (+0,5 D tot +10,0 D)
 • U hebt astigmatisme tussen 0,5 en 6,0 D
 • De sterkte van uw afwijking wijzigde het laatste jaar minder dan 0,50D

Waarom kiezen voor een implantatie van een ICL?

Een ICL is een lens van de hoogste kwaliteit. Ze bestaat uit collameer, een perfect biocompatibel materiaal.  

Geen droge ogen.
Een ICL geeft geen toename van droge ogen.  

Additieve ingreep
Deze ingreep kan worden beschreven als additieve zichtcorrectie. In tegenstelling tot andere ingrepen wordt bij de ICL-ingreep geen hoornvliesweefsel verwijderd.

Een verwijderbare optie
Bij een grote verandering in sterkte is de ICL verwijderbaar. Ze kan indien nodig worden geruild voor een ICL die de nieuwe afwijking corrigeert.  

Een snelle ingreep en genezing
Doordat het implantaat een inbrenggrootte heeft van slechts 3 mm kunnen wij de ingreep en de genezingstijd sterk optimaliseren. Patiënten kunnen gewoonlijk een ingreep verwachten van maximaal 20 minuten en de meeste mensen kunnen hun dagelijkse bezigheden na slechts enkele dagen hervatten, met een helderder zicht.  

Bescherming tegen UV-stralen
Het collameer waaruit de ICL bestaat bezit unieke eigenschappen die zorgen voor UV-bescherming, terwijl natuurlijk zichtbaar licht onveranderd wordt doorgelaten.

Is het een permanente oplossing?

De ICL is gemaakt om permanent in het oog te blijven. Indien nodig is het evenwel steeds mogelijk om de lens te verwijderen. Dit kan bvb. het geval zijn wanneer men op oudere leeftijd cataract ontwikkelt.

Tegenindicaties

U komt niet in aanmerking voor een implantatie van een ICL in de volgende gevallen:

 • U bent jonger dan 21 jaar
 • U lijdt aan een andere oogaandoening (cataract, glaucoom, luxatie van de ooglens)
 • Tijdens de vooronderzoeken blijkt dat de ICL niet op een veilige wijze kan worden ingeplant, bvb omdat de voorste oogkamer van uw oog onvoldoende diep is.  

Voor sommige beroepen (o.a. leger, politie, luchtvaart) worden bepaalde eisen gesteld aan het gezichtsvermogen. Informeer u vooraf goed of een ICL-implantatie is toegestaan.

Vooronderzoek

Enkele gespecialiseerde vooronderzoeken zijn nodig om na te gaan of u geschikt bent voor een implantatie van een ICL. Deze worden uitgevoerd tijdens de eerste consultatie. Indien u een refractieve behandeling wenst te ondergaan, vermeldt u dit best wanneer u een afspraak maakt. Dan krijgt u meteen een afspraak bij Dr. Heintz en wordt voldoende tijd voorzien om alle onderzoeken uit te voeren en een uitgebreid advies te formuleren.

De volgende vooronderzoeken worden uitgevoerd:

 • Volledig klassiek oogonderzoek
 • Meten van de dikte van het hoornvlies (pachymetrie)
 • Maken van een ‘landkaart’ van het hoornvlies, de diepte en de diameter van de voorste oogkamer (topografie)
 • Bepalen van de kwaliteit van het zicht, door middel van aberrometrie 
 • Bepalen van de pupilgrootte bij verschillende lichtomstandigheden
 • Meten van de zogenaamde pompcelletjes van het hoornvlies (speculaire microscopie)    

1 Week voorafgaand aan het vooronderzoek mag u geen zachte contactlenzen dragen (4 weken in het geval van harde lenzen): contactlenzen beïnvloeden de kromming van uw hoornvlies en dus de metingen van het onderzoek.  

Het vooronderzoek kost € 254 en is grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Operatietechniek  

Door de plaatselijke verdoving bent u wakker tijdens de operatie. U kunt niet zien wat er gebeurt, maar u bent zich waarschijnlijk wel bewust van een helder licht.

Vlak voor de operatie krijgt u oogdruppels toegediend, waarmee uw pupil wordt verwijd. Daarna wordt uw oog verdoofd. Het anestheticum (verdovend middel) wordt in druppelvorm toegediend. Tijdens de operatie wordt u gevraagd om uw hoofd stil te houden en ongeveer 20 minuten stil te blijven liggen.  

 • Er wordt een kleine insnede van 3mm gemaakt aan de rand van het hoornvlies
 • De lens wordt opgerold in een soort buisje
 • Tijdens de implantatie ontvouwt de lens zich heel geleidelijk in het oog
 • De lens wordt achter het regenboogvlies geschoven
 • De kleine insnede is zelfsluitend. Er is geen hechting nodig.
 • Helemaal op het eind van de ingreep wordt een kleine hoeveelheid antibiotica ingebracht in het oog, ter bescherming tegen mogelijke infecties.
 • Na de behandeling blijft u nog een uurtje uitrusten. Na een laatste controle mag u huiswaarts.

Verwachtingen  

Onafhankelijkheid van bril.

Uiteraard proberen we steeds een zo volledig mogelijke onafhankelijkheid van een bril te bekomen.  Bij de overgrote meerderheid van de behandelde personen is dit ook het geval. Soms is er toch nog een (lichte) brilcorrectie nodig voor bepaalde specifieke taken:

 • ‘s Avonds autorijden en TV-kijken
 • Voor computerwerk
 • Boven de 45 jaar om te lezen.

Stabiliteit

Ook hier kunnen we stellen dat de stabiliteit bij de overgrote meerderheid van de behandelingen uitstekend is. Zelden zien we na enkele jaren een gedeeltelijk verlies van het effect van de behandeling. Dit verlies is nagenoeg steeds heel beperkt en komt nagenoeg enkel voor bij:

 • Heel hoge bijziendheid. In tegenstelling tot milde en matige bijziendheid, die normaliter stabiliseert tussen 18 en 21 jaar, kan een heel hoge bijziendheid gedurende het hele leven blijven evolueren. Deze evolutie is meestal beperkt en traag.

 • Verziendheid. In tegenstelling tot bijziendheid zal een verziendheid in de loop van het leven vaak traag evolueren. Boven de 45 à 50 jaar kan de inplanting van een multifocale lens bij personen met verziendheid stabielere resultaten geven.

Toekomst

In de loop van volgend jaar zal ook een multifocale ICL beschikbaar zijn. Hiermee zal niet enkel de verte-afwijking, maar ook de leesbril kunnen worden gecorrigeerd. Op dit ogenblik ondergaat deze lens de laatste strenge testen. Dit kan een interessant en minder ingrijpend alternatief bieden voor de multifocale lens, die op dit ogenblik wordt ingeplant in plaats van (dus na verwijderen van) de eigen lens.

Wat zijn de risico’s    

Onder- of overcorrectie  

De meest voorkomende complicatie bij elke refractieve ingreep is overcorrectie of ondercorrectie. We treffen alle nodige voorzorgsmaatregelen om vóór de ingreep nauwkeurige metingen uit te voeren om te waarborgen dat de juiste mate van correctie wordt voorgeschreven. Omdat de ICL kan worden verwijderd, kunnen er aanpassingen worden aangebracht om elke vorm van overcorrectie of ondercorrectie te verminderen.    

Halo’s en nachtverblinding  

Centraal in de ICL bevindt zich een kleine opening, die een vlotte circulatie van oogvocht toelaat. Deze kan aanleiding geven tot halo's en verblinding rond lampen 's nachts. Dit fenomeen vervaagt geleidelijk gedurende de eerste maanden na de ingreep (en is bij de meer dan 90% van de mensen verdwenen na 1 jaar.    

Schade aan de eigen lens.  

Aangezien de ICL in het oog wordt geplaatst, bestaat er een potentieel risico dat de natuurlijke lens van het oog geraakt wordt. Hoewel dit voorkomt bij minder dan 1% van de patiënten, kan schade aan de natuurlijke lens leiden tot vertroebeling (cataract) van de lens. 

 


In het meest ernstige geval kunnen we hierdoor genoodzaakt zijn de -door cataract aangetaste- natuurlijke lens te verwijderen en te vervangen door een synthetische lens.

Risico op infectie  

Bij alle chirurgische of refractieve ingrepen bestaat een heel klein risico op infectie. We trachten dit risico zo laag mogelijk te houden door te werken in strikt steriele omstandigheden. Bovendien wordt aan het einde van de ingreep een kleine hoeveelheid antibiotica ingebracht in het oog.  

Verhoging van de oogdruk  

In sommige gevallen kan er een verhoging van de oogdruk optreden als gevolg van de ingreep. Mocht dit gebeuren, kan dit probleem snel verholpen worden met extra medicatie of chirurgische interventie. Zonder correctie of behandeling kan de verhoogde druk leiden tot gezichtsverlies.

Locatie ingreep

OOGCENTRUM BRUGGE
Maalse Steenweg 347
8310 Brugge

Online Agenda • X