Contacteer ons

Multifocale lenzen - lensimplantatie

U kunt bij ons terecht voor een lensvervanging. Hierbij wordt een implantlens geplaatst ter vervanging van de huidige ooglens. Deze vorm van oogoperatie passen wij toe vanaf 45 jaar. Vanaf deze leeftijd wordt de ooglens geleidelijk star. Hierdoor ontstaan er vaak leesklachten. Een lensimplantatie betekent dat we de heldere lens vervangen door een lensimplantaat. Deze unifocale of multifocale lensimplantaten zijn een oplossing voor mensen die hun multifocale bril of multifocale contactlenzen beu zijn.

De ingreep gebeurt onder lokale verdoving.

We bieden de volgende behandelingstechnieken aan:

Waarom kiezen voor lensimplantatie?

Eens u ouder bent dan 45 jaar, verliest uw eigen lens geleidelijk haar soepelheid. Hierdoor zal ze minder in staat zijn om dichtbij scherp te stellen.
Geleidelijk moet je de teksten verder houden, en wordt een leesbril een dagelijkse noodzaak en bron van ergernis.

Deze behandeling zal de nood aan een leesbril op een duurzame wijze wegnemen, in tegenstelling tot de Presbyond laserbehandeling waar de natuurlijke lens behouden blijft. De implantlens heeft immers een vaste leescorrectie die niet verandert doorheen de jaren. Hierbij wordt de klok niet alleen teruggedraaid, maar ook stilgezet.

Voor wie is de implantatie van multifocale lenzen geschikt?

Niet iedereen komt in aanmerking voor deze behandeling. Dit hangt enerzijds af van de gezondheid van uw oog, en anderzijds ook van uw persoonlijke werkomgeving, hobby’s en specifieke wensen. De vooronderzoeken wijzen uit of geen tegenindicatie bestaat. Op deze wijze bepalen we samen welk type multifocale implantlens het beste bij u past.

Tegenindicaties

U komt niet in aanmerking voor een implantatie van multifocale lenzen in de volgende gevallen:

 • Netvliesaandoeningen (maculadegeneratie, epiretinale membraan, diabetische retinopathie..)
 • Glaucoom met ernstige uitval van het gezichtsveld
 • Ziekten van hoornvlies (keratoconus, hoornvlies zwakte, onregelmatig astigmatisme...)
 • Ernstige vorm van droge ogen.

Voor sommige beroepen (o.a. leger, politie, luchtvaart) worden bepaalde eisen gesteld aan het gezichtsvermogen. Informeer u vooraf goed of een lensimplantatie is toegestaan.

Vooronderzoek

Enkele gespecialiseerde vooronderzoeken zijn nodig om na te gaan of u geschikt bent voor een implantatie van multifocale lenzen. Deze worden uitgevoerd tijdens de eerste consultatie. Indien u een lensvervanging wenst te ondergaan, vermeldt u dit best wanneer u een afspraak maakt. Dan krijgt u meteen een afspraak bij Dr. Heintz en wordt voldoende tijd voorzien om alle onderzoeken uit te voeren en een uitgebreid advies te formuleren.

De volgende vooronderzoeken worden uitgevoerd:

 • Volledig klassiek oogonderzoek
 • Lensmeting (biometrie)
 • Meten van de dikte van het hoornvlies (pachymetrie)
 • Maken van een ‘landkaart’ van het hoornvlies (topografie)
 • Bepalen van de kwaliteit van het zicht, door middel van aberrometrie
 • Bepalen van de pupilgrootte bij verschillende lichtomstandigheden
 • Meten van de zogenaamde pompcelletjes van het hoornvlies (speculaire microscopie) - Bepalen van de integriteit van het gezichtsveld
 • Onderzoek van het centrale netvlies door middel van OCT

 

1 week voorafgaand aan het vooronderzoek mag u geen zachte contactlenzen dragen (3 weken in het geval van harde lenzen): contactlenzen beïnvloeden de kromming van uw hoornvlies en dus de metingen van het onderzoek.

Het vooronderzoek kost € 254 en is grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Operatietechniek

Door de plaatselijke verdoving bent u wakker tijdens de operatie. U kunt niet zien wat er gebeurt, maar u bent zich wel bewust van een helder licht. Vlak voor de operatie krijgt u oogdruppels toegediend, waarmee uw pupil wordt verwijd. Daarna wordt uw oog verdoofd. Het anestheticum (verdovend middel) wordt in druppelvorm toegediend. Tijdens de operatie wordt u gevraagd om uw hoofd stil te houden en ongeveer 20 minuten stil te blijven liggen.

1. Insnede en openen van het voorste lenskapsel

Aan de rand van het hoornvlies wordt een heel kleine insnede gemaakt. Deze insnede is 2,2mm groot.

De voorste oogkamer wordt gevuld met een ‘viscoelastisch materiaal’. Dit product blijft gedurende de hele ingreep in het oog. Het beschermt het hoornvlies en zorgt ervoor dat de voorste oogkamer voldoende diep blijft tijdens de ingreep.

Daarna wordt een cirkelvormige opening gemaakt in het voorste lenskapsel. De diameter van deze opening bedraagt ongeveer 5mm.

2. Verwijderen van de lenskern met de phacoemulsificatie

De lenskern wordt in kleine stukjes opgesplitst door een fijn en hol buisje, dat zeer snel trilt in het oog en hierdoor ultrasone golven veroorzaakt. Deze kleine stukjes worden via het buisje opgezogen.

3. Verwijderen van de cortex of lensschors

Tussen de lenskern en het kapsel bevindt zich een zachtere substantie, lensschors genoemd. Deze wordt via een ander buisje opgezogen.

Na deze procedure behouden we het lenskapsel. Het achterste lenskapsel is intact. Vooraan bevindt zich de ronde opening, waarlangs we de inhoud van de lens hebben verwijderd.

4. Inplanten van de nieuwe lens

De nieuwe lens wordt ingeplant in het heldere lenskapsel. Op deze wijze bevindt het zich op een perfect natuurlijke plaats, op de plaats waar de eigen lens zich voorheen bevond. Om een perfecte stabiliteit en positionering van deze lens te garanderen, wordt het kapsel verstevigd met een kleine en flexibele ring, die het kapsel opspant.

Eens de lens ingeplant is, wordt de voorkamer gespoeld. De wondjes worden gecontroleerd. Er wordt wat vocht ingespoten in de wondrandjes. Dit sluit het wondje waterdicht. Een draadje is meestal niet nodig.

Helemaal op het eind van de ingreep wordt een kleine hoeveelheid antibiotica ingebracht in het oog, ter bescherming tegen mogelijke infecties.

Lensimplantatie met de laser

In ons centrum kan een lensimplantatie worden uitgevoerd met behulp van de femtosecond laser. Hiervoor beschikken we over het Catalys Precision Laser System.

Deze laser voert een deel van de operatie op automatisch wijze uit. Met name worden de insnede en de opening van het lenskapsel uitgevoerd door de laser. De lenskern wordt in 4 stukjes opgesplitst. Hierdoor is er minder energie nodig om de kern te verwijderen. Dit kan het genezingsproces versnellen.

De lensimplantatie met laser wordt uitgevoerd in het LVC.

Tijdens de consultatie zal besproken worden of een lensimplantatie met laser voor u geschikt en zinvol is.

Verwachtingen

Welke resultaten kunnen we bekomen met een multifocale implantlens?

Er wordt steeds gestreefd om zowel de vertecorrectie als de leesbril zo optimaal mogelijk te corrigeren.

Bij de meeste mensen volstaat de inplantatie van een multifocale lens om de brilcorrectie volledig en definitief te corrigeren.

Kunnen we dit beloven? Nee. Bij sommigen blijft er nog een kleine restafwijking over.

Deze kunnen indien nodig in een latere fase gecorrigeerd worden door middel van een excimerlaserbehandeling. Deze behandeling wordt ten vroegste 3 maand na de lensimplantatie uitgevoerd (zie femto-lasik). Hiervoor worden geen bijkomende kosten aangerekend.

Globaal kunnen we stellen dat 85% van de mensen na een multifocaal lensimplant volledig zonder bril kunnen functioneren. Hiermee bedoelen we dat het zicht zowel ver, op tussenafstand als dichtbij voldoende is zonder bril.

Soms merken we een wat minder zicht op tussenafstand. Dit vertaalt zich vooral in problemen bij het computerwerk. Hiervoor kan een lichte brilcorrectie worden voorgeschreven (leesbril van +1 à + 1,5 D).

 

Bij anderen is het vertezicht wat minder. Dit is meestal het geval wanneer het hoornvlies niet helemaal rond is. Hier kan terug geopteerd worden voor een lichte brilcorrectie, die vooral nuttig zal zijn bij het autorijden en TV-kijken. Indien gewenst, kan deze afwijking meestal met de excimerlaser worden behandeld.

Na implantatie van een multifocale lens zult u typisch kringen, halo’s bemerken rond de lichten. Deze worden geleidelijk kleiner en minder storend tijdens een aanpassingsperiode van 3 tot 6 maand. Meestal storen ze niet meer na enkele maanden, maar blijven ze wel zichtbaar.

Multifocale lenzen zijn niet geschikt voor iedereen. Tijdens de vooronderzoeken worden mogelijke tegenindicaties minutieus uitgesloten.

Indien een EDOF-lens wordt ingepland, zal een leesbril noodzakelijk zijn.

Indien een monofocale lens wordt ingepland, zal een bril nodig zijn om te lezen, om computerwerk te verrichten en voor boodschappen en fijnere huishoudelijke taken.

Stabiliteit

De stabiliteit is bij de overgrote meerderheid van de behandelingen uitstekend. Zelden zien we na enkele jaren een beperkt verlies van het effect van de behandeling. Dit kan verholpen worden door een lasercorrectie (zie femto-LASIK behandeling).

Bijwerkingen
 • Halo’s of kringen rond de lichten. Deze zijn frequent aanwezig gedurende de eerste weken, maar verminderen geleidelijk. Dit proces kan enkele maanden duren. Meestal blijven milde halo’s wel aanwezig, maar deze zijn zelden hinderlijk.
 • Droge ogen. Na de ingreep zijn uw ogen tijdelijk droger. Dit kan verholpen worden door regelmatig kunsttranen in te druppelen. Deze droogte neemt geleidelijk af.
Mogelijke complicaties.

Zijn zeldzaam en kunnen meestal goed behandeld worden indien ze tijdig worden opgemerkt

 • Infecties (komt voor bij minder dan 1/10000)
 • Zwelling van het hoornvlies of het centraal netvlies.
 • Loslating van het netvlies of verergering van een vooraf bestaande aandoening.

Nastaar

Vaak treedt in de loop van de eerste jaren een milde vertroebeling op van het achterste lenskapsel. Dit noemen we nastaar. Hierdoor kan het zicht wat wazig worden. Dit is een absoluut normaal fenomeen. De behandeling ervan bestaat uit een éénmalige yag-laserbehandeling. Deze behandeling is pijnloos en vereist geen nazorg. Het zicht is wel wat wazig gedurende 3 à 4 uur na de behandeling.

Locatie ingreep 

OOGCENTRUM BRUGGE
Maalse Steenweg 347
8310 Brugge

LASER VISION CLINICS
Brouwerijstraat 1
9031 Drongen

Online Agenda • X