Contacteer ons

Refractieve laserbehandeling

U kunt bij ons terecht om uw ogen te laten laseren. Dit kan zowel voor bijziendheid, verziendheid als astigmatisme. De behandeling gebeurt te Gent (Drongen), in de Laser Vision Clinics. We beschikken over de Zeiss lasers van de laatste generatie, namelijk de Visumax femtosecond laser en de Mel 90 excimerlaser. Deze laten toe om een brede waaier aan afwijkingen op nauwkeurige wijze te behandelen. Na een grondig vooronderzoek wordt bepaald welke techniek het best past bij u.

We bieden de volgende behandelingstechnieken aan:

Voor wie is een ooglaserbehandeling geschikt?

Bijziendheid tot -8D
Bij een bijziend persoon valt het beeld vóór het netvlies. Alles in de onmiddellijke omgeving is scherp, maar wat veraf ligt is wazig. Wie vaak met de ogen knijpt om iets beter te zien of steeds dichter bij de televisie gaat zitten, is waarschijnlijk bijziend.  

Verziendheid tot +3D
Bij een verziend persoon valt het beeld achter het netvlies. Voorwerpen dichtbij zijn niet duidelijk te zien. Wat veraf ligt kan bij sommige patiënten wazig zijn. Regelmatig hoofdpijn hebben of moeite hebben om een boek te lezen, kunnen signalen zijn van verziendheid .  

Astigmatisme tot 6D
Dit wordt meestal veroorzaakt door een elliptische vorm van het hoornvlies (in plaats van de normale ronde vorm). Zowel objecten in uw onmiddellijke omgeving als verder weg zijn wazig.

Tegenindicaties

U komt niet in aanmerking voor een laserbehandeling in de volgende gevallen: 

 • Tijdens zwangerschap of borstvoeding
 • Voorgeschiedenis van herpes keratitis
 • Reumatische aandoeningen
 • Ziekte van hoornvlies (keratoconus) 
 • U draagt uitsluitend een leesbril.  

Voor sommige beroepen (o.a. leger, politie, luchtvaart) worden bepaalde eisen gesteld aan het gezichtsvermogen. Informeer u vooraf goed of een laserbehandeling is toegestaan.

Vooronderzoek

Enkele gespecialiseerde vooronderzoeken zijn nodig om na te gaan of u geschikt bent voor een laserbehandeling. Deze worden uitgevoerd tijdens de eerste consultatie. Indien u een laserbehandeling wenst te ondergaan, vermeldt u dit best wanneer u een afspraak maakt. Dan krijgt u meteen een afspraak bij Dr. Heintz en wordt voldoende tijd voorzien om alle onderzoeken uit te voeren en een uitgebreid advies te formuleren.  

De volgende vooronderzoeken worden uitgevoerd:

 • Volledig klassiek oogonderzoek
 • Meten van de dikte van het hoornvlies (pachymetrie)
 • Maken van een ‘landkaart’ van het hoornvlies (topografie)
 • Bepalen van de kwaliteit van het zicht, door middel van aberrometrie 
 • Bepalen van de pupilgrootte bij verschillende lichtomstandigheden
 • Meten van de zogenaamde pompcelletjes van het hoornvlies (speculaire microscopie)
 • Bepalen van de integriteit van het gezichtsveld

1 week voorafgaand aan het vooronderzoek mag u geen zachte contactlenzen dragen (4 weken in het geval van harde lenzen): contactlenzen beïnvloeden de kromming van uw hoornvlies en dus de metingen van het onderzoek.  

Het vooronderzoek kost 160€ en is ten dele terugbetaald door de mutualiteit.

Verwachtingen  

Wat mag ik verwachten van een excimerlaserbehandeling?  

Onafhankelijkheid van bril.  

Uiteraard proberen we steeds een zo volledig mogelijke onafhankelijkheid van een bril te bekomen.  Bij de overgrote meerderheid van de behandelde personen is dit ook het geval.  

Soms is er toch nog een (lichte) brilcorrectie nodig voor bepaalde specifieke taken:

 • ‘s Avonds autorijden en TV-kijken
 • Voor computerwerk
 • Boven de 45 jaar om te lezen.  

Soms is er nog geen optimaal resultaat na een eerste laserbehandeling. Dit gebeurt bij 1 à 2% van de behandelde personen. In dit geval wordt na 3 maand een bijbehandeling uitgevoerd.

 
Stabiliteit  

Ook hier kunnen we stellen dat de stabiliteit bij de overgrote meerderheid van de behandelingen uitstekend is. Zelden zien we na enkele jaren een gedeeltelijk verlies van het effect van de behandeling. Dit verlies is steeds zeer beperkt en komt nagenoeg enkel voor bij:

 • Heel hoge afwijkingen. Daarom zullen we bij deze personen vaak een lensimplant verkiezen boven een laserbehandeling.
 • Verziendheid. In tegenstelling tot bijziendheid zal een verziendheid in de loop van het leven vaak traag evolueren. Boven de 45 à 50 jaar kan de inplanting van een multifocale lens bij een aantal mensen stabielere resultaten geven.  
Bijwerkingen 
 • Halo’s of kringen rond de lichten. Deze zijn frequent aanwezig gedurende de eerste weken, maar verminderen of verdwijnen geleidelijk. Dit proces kan enkele maanden duren.
 • Droge ogen. Na de ingreep zijn uw ogen droger. Dit kan verholpen worden door regelmatig kunsttranen in te druppelen. Deze droogte neemt geleidelijk af. Na een SMILE behandeling is de droogte minder uitgesproken en minder langdurend dan na een LASIK, LASEK of PRK behandeling.

Locatie ingreep  

LASER VISION CLINICS
Brouwerijstraat 1
9031 Drongen 
https://laservisionclinics.be/

Online Agenda • X