Contacteer ons

Cataract

Behandeling van een vertroebelde ooglens. Optimalisatie van het zicht met een nieuwe kunstlens. 

Cataract is een vertroebeling van de eigen ooglens. De behandeling ervan is steeds chirurgisch. Hierbij wordt uw eigen troebele lens vervangen door een nieuwe, heldere  kunstlens van de nieuwste generatie. De sterkte hiervan wordt zo precies mogelijk berekend, om u toe te laten in zoveel mogelijk omstandigheden te kunnen functioneren zonder bril.  

De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving.  
De ingreep zelf duurt ongeveer 20 minuten. In totaal bent u minder dan 2u aanwezig in het Oogcentrum of het ziekenhuis.  

We bieden de volgende behandelingstechnieken aan:

Waardoor ontstaat cataract?

Cataract is meestal het gevolg van een normaal verouderingsproces. Het komt meest frequent voor bij mensen boven de 60 jaar. De snelheid waarmee het zich ontwikkelt is sterk wisselend: eens aanwezig, kan cataract snel toenemen over het verloop van enkele maanden of traag evolueren over verschillende jaren. Onbehandeld kan cataract uiteindelijk leiden tot blindheid. Meestal komt cataract voor aan beide ogen, maar de snelheid van evolutie kan verschillen van oog tot oog.  

Soms heeft de ontwikkeling van cataract niets te maken met de leeftijd, maar zijn er andere oorzaken zoals:

 • Een ongeval aan het oog
 • Een algemene ziekte zoals diabetes of nierziekten
 • Langdurige inname van medicatie zoals cortisone
 • Erfelijke factoren die in zeldzame gevallen leiden tot een aangeboren cataract

Vooronderzoek

Een nauwkeurig vooronderzoek zal bijna steeds onaangename verrassingen na de operatie voorkomen. 1 week voorafgaand aan het vooronderzoek mag u geen zachte contactlenzen dragen (4 weken in het geval van harde lenzen): contactlenzen beïnvloeden de kromming van uw hoornvlies en dus de metingen van het onderzoek.  

Het vooronderzoek kost € 264 en is grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

1. Uitsluiten van andere aandoeningen die het resultaat kunnen beïnvloeden.

Schade aan de oogzenuw of het netvlies, als gevolg van glaucoom, suikerziekte of netvliesveroudering kunnen het uiteindelijk resultaat beïnvloeden. Het is belangrijk dat u bij het vooronderzoek alle aandoeningen vermeldt waaraan u lijdt, evenals alle medicatie die u inneemt.  

Tijdens het onderzoek worden oogzenuw en netvlies nauwkeurig onderzocht. Zowel het uitzicht als de functie worden in detail bestudeerd.

2. Onderzoek van krommingsafwijkingen van het hoornvlies (topografie)

Bepaalde (regelmatige) krommingsafwijkingen kunnen onmogelijk met een klassieke lens worden gecorrigeerd. Door middel van de implantatie van een speciale (torische) lens of een laserbehandeling kan deze afwijking meestal behandeld worden.

Bepaalde onregelmatige krommingsafwijkingen kunnen het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloeden. Dit wordt voor de ingreep uitgesloten.

3. Berekening van de parameters van de in te planten lens (biometrie)

De IOL-master van Zeiss is hierbij de ‘gouden standaard’. Dit bijzonder verfijnde toestel meet een aantal parameters van uw oog. Aan de hand hiervan wordt de lenssterkte berekend.

4. Netvliesscan (OCT)

Er wordt een scan uitgevoerd van de gele vlek (macula). Dit is het centrale deel van het netvlies. Deze scan laat toe om schade van het netvlies vast te stellen die met het blote oog onzichtbaar kan zijn. In het geval schade wordt vastgesteld, kan dit de keuze van de in te planten lens beïnvloeden, of in sommige gevallen zelfs tot het besluit leiden dat een ingreep niet wenselijk is.

Operatietechniek

Door de plaatselijke verdoving bent u wakker tijdens de operatie. U kunt niet zien wat er gebeurt, maar u bent zich wel bewust van een helder licht. Vlak voor de operatie krijgt u oogdruppels toegediend, waarmee uw pupil wordt verwijd. Daarna wordt uw oog verdoofd. Het anestheticum (verdovend middel) wordt in druppelvorm toegediend. Tijdens de operatie wordt u gevraagd om uw hoofd stil te houden en ongeveer 20 minuten stil te blijven liggen.

1. Insnede en openen van het voorste lenskapsel

Aan de rand van het hoornvlies wordt een heel kleine insnede gemaakt. Deze insnede is 2,2mm groot.

De voorste oogkamer wordt gevuld met een ‘viscoelastisch materiaal’. Dit product blijft gedurende de hele ingreep in het oog. Het beschermt het hoornvlies en zorgt ervoor dat de voorste oogkamer voldoende diep blijft tijdens de ingreep.

Daarna wordt een cirkelvormige opening gemaakt in het voorste lenskapsel. De diameter van deze opening bedraagt ongeveer 5mm.

2. Verwijderen van de lenskern met de phacoemulsificatie

De lenskern wordt in kleine stukjes opgesplitst door een fijn en hol buisje, dat zeer snel trilt in het oog en hierdoor ultrasone golven veroorzaakt. Deze kleine stukjes worden via het buisje opgezogen.

3. Verwijderen van de cortex of lensschors

Tussen de lenskern en het kapsel bevindt zich een zachtere substantie, lensschors genoemd. Deze wordt via een ander buisje opgezogen.

Na deze procedure behouden we het lenskapsel. Het achterste lenskapsel is intact. Vooraan bevindt zich de ronde opening, waarlangs we de inhoud van de lens hebben verwijderd.

4. Inplanten van de nieuwe lens

De nieuwe lens wordt ingeplant in het heldere lenskapsel. Op deze wijze bevindt het zich op een perfect natuurlijke plaats, op de plaats waar de eigen lens zich voorheen bevond. Om een perfecte stabiliteit en positionering van deze lens te garanderen, wordt het kapsel verstevigd met een kleine en flexibele ring, die het kapsel opspant.

Eens de lens ingeplant is, wordt de voorkamer gespoeld. De wondjes worden gecontroleerd. Er wordt wat vocht ingespoten in de wondrandjes. Dit sluit het wondje waterdicht. Een draadje is meestal niet nodig.

Helemaal op het eind van de ingreep wordt een kleine hoeveelheid antibiotica ingebracht in het oog, ter bescherming tegen mogelijke infecties.

Cataractoperatie met de laser

In ons centrum kan een cataractoperatie worden uitgevoerd met behulp van de femtosecond laser. Hiervoor beschikken we over het Catalys Precision Laser System.

Deze laser voert een deel van de operatie op automatisch wijze uit. Met name worden de insnede en de opening van het lenskapsel uitgevoerd door de laser. De lenskern wordt in 4 stukjes opgesplitst. Hierdoor is er minder energie nodig om de kern te verwijderen. Dit kan het genezingsproces versnellen.

De cataractoperatie met laser wordt uitgevoerd in het LVC.

Tijdens de consultatie zal besproken worden of een cataractoperatie met laser voor u geschikt en zinvol is.

Risico’s  

Complicaties zijn zeldzaam en grotendeels vermijdbaar door:

 • Grondig vooronderzoek. Niet iedereen is een geschikte kandidaat voor een elk type lensimplant.
 • Kwaliteitsvolle chirurgie
 • Goede opvolging van de voorschriften tijdens de eerste weken na de ingreep

Zeldzame complicaties
 1. Scheur van het lenskapsel tijdens de ingreep. Indien dit gebeurt kan het nodig zijn een andere lens in te planten dan aanvankelijk gepland.
 2. Infectie Ernstige maar bijzonder zeldzame complicatie (komt voor bij minder dan 1/10000). Vereist een behandeling met antibiotica.
 3. Zwelling van het hoornvlies of van het centrale netvlies na de operatie. Deze complicaties zijn over het algemeen van voorbijgaande aard. Een meer langdurige behandeling met druppels kan nodig zijn.
 4. Droge ogen. Na de ingreep zijn uw ogen tijdelijk droger. Dit kan verholpen worden door regelmatig kunsttranen in te druppelen. Deze droogte neemt geleidelijk af.

Nastaar

Vaak treedt in de loop van de eerste jaren een milde vertroebeling op van het achterste lenskapsel. Dit noemen we nastaar. Hierdoor kan het zicht wat wazig worden. Dit is een absoluut normaal fenomeen. De behandeling ervan bestaat uit een éénmalige yag-laserbehandeling. Deze behandeling is pijnloos en vereist geen nazorg. Het zicht is wel wat wazig gedurende 3 à 4 uur na de behandeling.

Locatie ingreep

OOGCENTRUM BRUGGE
Maalse Steenweg 347
8310 Brugge

AZ Alma
Ringlaan 15
9900 Eeklo

LASER VISION CLINICS
Brouwerijstraat 1
9031 Drongen

Online Agenda • X