Contacteer ons

Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een chronische oogaandoening die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. De schade aan de oogzenuw ontstaat door een te hoge oogdruk. In het oog wordt vocht aangemaakt voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit vocht verlaat je oog ongemerkt via een afvoersysteem( het trabekelsysteem) dat op de grens ligt van het oogwit en het gekleurde deel van je oog, de iris(regenboogvlies).Als deze afvoer minder goed werkt , kan het vocht moeizaam weg en neemt de druk binnen je oog toe.

Ongeveer 2% van de bevolking heeft glaucoom. Wereldwijd is glaucoom een van de belangrijkste oorzaken van blindheid en slechtziendheid. Glaucoom treedt meestal op na het veertigste levensjaar en verloopt veelal sluipend. Geleidelijk vallen delen van het perifere gezichtsveld uit , wat door de patiënt meestal niet opgemerkt wordt.  Het centrale zicht namelijk nog lang intact. Onbehandeld kan glaucoom leiden tot blijvende vermindering van het gezichtsveld en zelfs tot blindheid. 

Oorzaken van Glaucoom

Waardoor glaucoom precies ontstaat, is niet bekend. Wel zijn er factoren die de kans op glaucoom vergroten. Dit zijn: 

 • Hoe groter de oogdruk ,hoe groter de kans op beschadiging. Bij gezonde ogen ligt de oogdruk tussen de 10 en 21 mmHg. Bij een druk hoger dan 21 mmHg is er hogere kans op beschadiging van de oogzenuw.
 • Als glaucoom in je familie voorkomt is de kans 10 keer hoger dan wanneer dat niet zo is.
 • Hoe ouder je bent , hoe hoger de kans dat je glaucoom krijgt.
 • Als je afwijkingen hebt van bloedvaten in of bij het oog.
 • Sterke bijziendheid of sterkte verziendheid.
 • Negroïde mensen hebben vaker glaucoom.

Risicofactoren voor glaucoom   

 • Hoge bloeddruk
 • Familiaal glaucoom
 • Sterk bijziend of sterk verziend
 • Leeftijd van 40 jaar en ouder
 • Gebruik van corticosteroïden
 • Cardiovasculaire aandoeningen (hartvaatziekten)

Symptomen bij glaucoom  

Chronische glaucoom  
Chronisch glaucoom kenmerkt zich door het sluipend patroon. Het geeft in het begin geen klachten. Langzamerhand neemt het gezichtsveld af en ga je minder scherp zien. Je merkt het zelf maar laat op. Vandaar is het zeer belangrijk om na 40 jaar jaarlijks de oogdruk te laten meten.  

Acuut glaucoom  
Deze vorm van glaucoom komt minder vaak voor .In tegenstelling tot de chronische variant ,is bij de acute vorm meestal slechts 1 oog aangetast. Symptomen zijn acuut. Je oog wordt pijnlijk , rood en dof .Het zicht wordt wazig en ook hoofdpijn, misselijkheid en braken zijn aanwezig.

Verloop bij glaucoom  

De eerste tekenen van glaucoom vind je meestal aan de uiterste neuskant van je gezichtsveld. wordt dus slechts laat door de patiënt opgemerkt. Hoe de uitval van het gezichtsveld verloopt bij glaucoom vind je in de afbeelding hiernaast. Zoals je ziet wordt het centrum het langst bewaard.

Behandeling van glaucoom  

De behandeling van glaucoom is erop gericht om de oogdruk blijvend te verlagen. Glaucoom is niet te genezen. Het kan alleen worden vertraagd? Vroege opsporing is dus belangrijk. De ontstane schade is niet herstellen. Tijdige behandeling en regelmatige controle zijn dus van cruciaal belang.

Welke behandelingen van glaucoom  

Het behandelen van glaucoom heeft als doel verder schade aan de oogzenuw te beperken.  

Oogdruppels

Meestal schrijft de arts oogdruppels voor om de oogdruk stabiel te houden. Het is medicatie met ook mogelijke neveneffecten. Het is belangrijk die steeds te melden aan uw arts.

Laserbehandeling

Als oogdruppels niet (meer) werken kan in sommige gevallen met lasertechniek het afvoersysteem van je oogvocht wijder worden gemaakt. Dit wordt lasertrabeculoplastie genaamd. Dit is pijnloos.

In geval van acuut glaucoom wordt een gaatje in de iris gebrand , om zo het vocht te laten weglopen.

Trabeculectomie  

Bij deze chirurgische ingreep wordt een nieuwe afvoer gecreëerd teneinde de oogdruk nog verder te verlagen.

Drainage-implant

Als druppelen, laseren en een trabeculectomie niet helpen wordt een klein afvoerbuisje in je oog geplaatst.

Men ontwikkelt meer en meer dergelijke implanten om de meer invasieve chirurgie te vermijden.  

Online Agenda • X